Footballers in Ivory Coast and Nigeria Rewarded with Cash and Honors

After a thrilling Africa Cup of Nations final, footballers from Ivory Coast and Nigeria are being generously rewarded for their efforts. In Ivory Coast, every player from the winning squad will receive $82,000 and a villa of similar value. President Alassane Ouattara praised the team, stating that they have brought happiness to all Ivorians.

Meanwhile, President Bola Tinubu of Nigeria is honoring the members of the Nigerian squad with one of the country’s highest honors, the Member of the Order of the Niger. In addition, they will each receive an apartment and a piece of land near the capital, Abuja. Although Nigeria may have faced heartbreak with their 2-1 loss in the final, they are being celebrated for their achievements.

South Africa, who clinched third place in the tournament, will also receive a substantial reward of around $52,000 per player. The specific cash payment for Nigeria’s players from the state purse remains unclear. However, all of these rewards are on top of the prize money provided by the Africa Cup of Nations. The prize money has been increased by 40% since the last tournament, with Ivory Coast taking home $7 million as winners, Nigeria receiving $4 million as runners-up, and South Africa and DR Congo each getting $2.5 million as semi-finalists.

This year’s Africa Cup of Nations broke records with the highest viewership in its 67-year history. The tournament’s popularity was boosted by larger broadcasting and commercial deals, as well as increased social media engagement. Nearly two billion people around the world tuned in to watch the matches.

With the growing global appreciation for African football, analysts hope that more starting slots will be granted to African teams in future World Cup tournaments. Currently, Africa has nine World Cup spots compared to Europe’s 13, even though both continents have a similar number of FIFA-affiliated countries.

It is worth noting that African national teams have faced challenges in terms of unpaid salaries and bonuses in the past. For example, the Cameroon team that impressed the world with their quarter-final performance against England in the 1990 World Cup had to wait over 30 years to receive the houses they were promised. This delay tragically occurred after their captain had passed away.

Efforts are being made to address these issues, as demonstrated by the resolution of a pay dispute involving South African female footballers during the FIFA Women’s World Cup last year. The players successfully fought for fair pay after sitting out a match in protest, and the situation was aggravated by the inclusion of a hastily assembled team of substitutes, which even featured a 13-year-old girl.

The Africa Cup of Nations continues to captivate audiences worldwide, showcasing the immense talent and passion for football across the African continent.

Po napínavém finále Afrického poháru národů jsou fotbalisté Pobřeží slonoviny a Nigérie bohatě odměňováni za své úsilí. V Pobřeží slonoviny obdrží každý hráč z vítězného týmu 82 000 dolarů a vilu o podobné hodnotě. Prezident Alassane Ouattara chválil tým a uvedl, že přinesli radost všem obyvatelům Pobřeží slonoviny.

Zatímco prezident Bola Tinubu z Nigérie vyznamenává členy nigerijského týmu jedním z nejvyšších vyznamenání země, členem Řádu Nigeru. Navíc obdrží každý z nich byt a pozemek poblíž hlavního města Abuja. I když Nigérie prožila hořkost porážky 2:1 ve finále, slaví se jejich úspěchy.

Jihoafrický tým, který obsadil třetí místo v turnaji, obdrží také pořádnou odměnu ve výši přibližně 52 000 dolarů na hráče. Konkrétní hotovostní platba pro nigerijské hráče z účtu státu zatím není jasná. Tyto odměny však představují přídavek k peněžním odměnám poskytnutým Africkým pohárem národů. Odměny byly o 40% vyšší než v předešlém turnaji, přičemž Pobřeží slonoviny si odneslo jako vítězové 7 milionů dolarů, Nigérie jako druzí 4 miliony dolarů a Jihoafricko a DR Kongo získaly po 2,5 milionu dolarů za semifinalisty.

Africký pohár národů letošního roku překonal rekordy s nejvyšším počtem diváků ve své 67leté historii. Popularita turnaje byla posílena většími vysílacími a komerčními smlouvami a zvýšenou angažovaností na sociálních médiích. Téměř dvě miliardy lidí po celém světě sedělo před televizemi a sledovalo zápasy.

S rostoucím globálním uznáním afrického fotbalu doufají analytici, že budou do budoucna uděleny více startovních míst africkým týmům na Světovém poháru. V současnosti Afrika disponuje devíti místy na Světovém poháru ve srovnání se 13 místy Evropy, ačkoli oba kontinenty mají podobný počet zemí přidružených k FIFA.

Stojí za zmínku, že africké národní týmy se v minulosti potýkaly s problémy nevyplacenými platy a bonusy. Například kamerunský tým, který v roce 1990 imponoval svým čtvrtfinálovým výkonem proti Anglii na Mistrovství světa, musel čekat více než 30 let, než dostal to, co mu bylo slíbeno. Tato prodleva tragicky nastala po smrti jejich kapitána.

Vynakládají se snahy, aby se tyto problémy řešily, jak ukázalo vyřešení sporu o platy jihoafrických fotbalistek během Mistrovství světa žen FIFA v loňském roce. Hráčky úspěšně bojovaly za spravedlivou odměnu poté, co odmítly hrát jeden zápas jako protest, situaci ještě zhoršovala kokarda hrstkově sestaveného týmu záskoknic, který dokonce zahrnoval 13letou dívku.

Africký pohár národů nadále poutá pozornost celosvětových diváků prokazujících obrovský talent a vášeň pro fotbal na africkém kontinentu.