Lionel Messi absent in Exhibition Game, Inter Miami Offers Apology

Inter Miami has issued an apology for Lionel Messi’s absence in the exhibition game held in Hong Kong. The decision to withhold Messi from playing was made by the medical staff of the MLS club, citing concerns for the player’s well-being. Despite their best intentions, Inter Miami expressed regret for the disappointment caused to fans and organizers.

In a statement sent to Reuters, Inter Miami acknowledged the frustration experienced by Hong Kong supporters and event promoter, Tatler Asia, due to the last-minute decision. The club emphasized that player health always takes priority and injuries are an unfortunate aspect of the game. They hoped that the absence of Messi and Luis Suárez would be understood in this context.

Inter Miami had aimed to make a game-time decision regarding Messi’s availability, providing the largest possible window for his participation. However, the player’s assessment led to the conclusion that it was too risky for him to take the field. This decision elicited anger from fans and the government in Hong Kong.

Three days later, Messi did appear in Inter Miami’s friendly against J-League side Vissel Kobe in Tokyo, entering the game in the 60th minute. However, the match drew significantly lesser attendance, with blocks of seating in the Japan National Stadium remaining unoccupied. Only 28,614 tickets were sold for the event.

During the sold-out game in Hong Kong, spectators expressed their disappointment by chanting for a refund. The Major Sports Events Committee (MSEC) had allocated HK$15 million ($1.92 million) for the event, along with an additional HK$1 million grant for the venue. The Hong Kong government stated that match organizers, Tatler Asia, may face a reduction in funding due to Messi’s absence.

Inter Miami expressed their willingness to return to Hong Kong if the fans are open to welcoming the club again. They emphasized that injuries are an unfortunate reality in sports, and no one should be blamed for them. Despite the setbacks faced, the club aimed to convey the message that such injuries are an inherent part of the beautiful game.

Inter Miami se omluvilo za absenci Lionela Messiho v výstavním zápase, který se konal v Hongkongu. Rozhodnutí zabránit Messiho účast na hřišti učinil lékařský tým klubu MLS s ohledem na hráčovo zdraví. Inter Miami vyjádřilo lítost nad zklamáním fanoušků a organizátorů.

V prohlášení zasláném agentuře Reuters Inter Miami uznalo frustraci, kterou zažili fanoušci z Hongkongu a promotérská společnost Tatler Asia kvůli rozhodnutí na poslední chvíli. Klub zdůraznil, že zdraví hráče vždy má přednost a zranění jsou nešťastnou součástí hry. Doufali, že absence Messiho a Luisa Suáreze bude v tomto kontextu pochopena.

Inter Miami mělo za cíl učinit rozhodnutí o Messiho dostupnosti v poslední chvíli, poskytnout tak největší možnou šanci na jeho účast. Nicméně, vyhodnocení hráče došlo k závěru, že je pro něj příliš riskantní nastoupit na hřiště. Toto rozhodnutí vyvolalo hněv fanoušků a vlády v Hongkongu.

Tři dny poté se Messi objevil v přátelském zápase Inter Miami proti japonskému týmu Vissel Kobe v Tokiu, do hry vstoupil v 60. minutě. Nicméně, utkání přilákalo podstatně menší návštěvu, sektory na Japonském národním stadionu zůstaly neobsazeny. Pouze 28 614 vstupenek bylo prodáno na tento zápas.

Během vyprodaného zápasu v Hongkongu vyjádřili diváci své zklamání skandováním o refundaci. Výbor pro hlavní sportovní události (MSEC) přidělil 15 milionů hongkongských dolarů (1,92 milionu dolarů) na událost, spolu s dalšími 1 milionem dolarů na místo. Vláda Hongkongu uvedla, že pořadatelé zápasu, společnost Tatler Asia, se mohou setkat s omezením financování kvůli Messiho absenci.

Inter Miami vyjádřilo svou ochotu se vrátit do Hongkongu, pokud fanoušci budou otevřeni přivítání klubu znovu. Zdůraznili, že zranění jsou nešťastnou realitou ve sportu a nikdo by za ně neměl být vinen. Navzdory překážkám, kterým čelí, měl klub za cíl sdělit zprávu, že taková zranění jsou nedílnou součástí krásné hry.

Klíčové pojmy a termíny:
– Lionel Messi – argentinský fotbalový hráč, jedna z největších hvězd světového fotbalu.
– Inter Miami – fotbalový klub v Major League Soccer (MLS) v Miami, USA.
– MLS – Major League Soccer, profesionální fotbalová liga v Severní Americe.
– Tatler Asia – promotérská společnost, která pořádá sportovní akce v Asii.
– J-League – japonská profesionální fotbalová liga.
– Hongkong – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky, nacházející se na jihovýchodě Číny.