Nová pozice placeného prezidenta federace USSF má podporu členů

Praha, 10. února 2024 – Na letošním Všeobecném shromáždění Amerického fotbalového svazu (USSF) bylo hlasováno o vytvoření placené pozice prezidenta USSF poprvé v historii federace. Hlasování se konalo v Dallasu a změna v předpisu 401 část 1C, který stanoví, že prezident USSF bude pobírat stipendium ve výši 150 000 dolarů ročně, byla schválena s podporou 80,88% hlasů, a tak překročila dvoutřetinovou většinu nezbytnou pro přijetí návrhu.

Pronájemné místo prezidenta bylo dlouho žádáno v rámci členské základny USSF, kterou tvoří zástupci z různých oblastí, včetně mládeže a dospělých státních fotbalových sdružení, jakož i zástupců sportovců, profesionálních hráčů a dalších členů. Argumentuje se tím, že dobrovolná pozice prezidenta omezovala dostupnost kandidátů jen na ty, kteří byli dostatečně bohatí na to, aby vyhověli potřebnému časovému nasazení. Zmíněna byla také skutečnost, že funkce prezidenta je srovnatelná s plným pracovním úvazkem, zejména s ohledem na spolupořádání mužského mistrovství světa v roce 2026 s Kanadou a Mexikem.

Novou předsedkyní Amerického fotbalového svazu je od roku 2020 Cindy Parlow Cone. Mezi odpůrci nového opatření byl Dave Guthrie, výkonný ředitel Indiana State Soccer Association. Guthrie se zaměřil na právní otázky ohledně placení prezidenta neziskové organizace a zda by neměly být povinnosti prezidenta lépe náplní zaměstnanců USSF. Podle Guthrieho by prezident měl být strážcem hry a zaměřit se na stanovení vize. Namiísto přesunu odpovědností na prezidenta, se domnívá, že USSF by mělo zpět přidělit tyto povinnosti zaměstnancům a nechat prezidenta, aby se soustředil pouze na povinnosti dané stanovami USSF.

Juan Uru, nezávislý člen správní rady USSF a sponzor změny předpisu, namítl, že neexistují žádné právní problémy a že výzkum ukazuje, že prezident může být placen. Uro také uvedl, že nemají za úkol fungovat jako Mayo Clinic nebo Červený kříž, jsou fotbal. “Potřebujeme, aby prezident vynikl a spolupracoval s jinými prezidenty asociací po celém světě”, dodal Uro.

Na Všeobecném shromáždění USSF byl zvolen Nathán Goldberg Crenier do funkce viceprezidenta. Goldberg Crenier, který bude nyní vykonávat čtyřleté funkční období, porazil člena správní rady USSF Dr. Petea Zopfiho poměrem hlasů 75 % ku 25 %.

Časté otázky (FAQ):

1. Jaká změna byla schválena na Všeobecném shromáždění Amerického fotbalového svazu (USSF)?
– Na Všeobecném shromáždění bylo schváleno vytvoření placené pozice prezidenta USSF.

2. Jaký byl výsledek hlasování o této změně?
– Změna byla schválena s podporou 80,88% hlasů, překročila tak dvoutřetinovou většinu nezbytnou pro přijetí návrhu.

3. Proč bylo žádáno pronájemné místo prezidenta?
– Členská základna USSF argumentovala, že dobrovolná pozice prezidenta omezuje dostupnost kandidátů pouze na ty, kteří jsou dostatečně bohatí na časové nasazení. Funkce prezidenta je srovnatelná s plným pracovním úvazkem, zejména vzhledem k pořádání mužského mistrovství světa v roce 2026.

4. Kdo je novou předsedkyní Amerického fotbalového svazu?
– Od roku 2020 je prezidentkou USSF Cindy Parlow Cone.

5. Jaký je názor Dave Guthrieho na nové opatření?
– Guthrie se domnívá, že povinnosti prezidenta by měly být přiděleny zaměstnancům USSF a prezident by se měl zaměřit pouze na stanovení vize.

6. Kdo namítl, že neexistují právní problémy ohledně placení prezidenta?
– Juan Uru, nezávislý člen správní rady USSF a sponzor změny předpisu, namítl, že neexistují žádné právní problémy ohledně placení prezidenta.

7. Kdo byl zvolen do funkce viceprezidenta na Všeobecném shromáždění USSF?
– Do funkce viceprezidenta byl zvolen Nathán Goldberg Crenier, který porazil Dr. Petea Zopfiho poměrem hlasů 75 % ku 25 %.

Definice klíčových termínů:

– USSF: Americký fotbalový svaz (United States Soccer Federation)
– Dallas: město v Texasu
– Stipendium: finanční podpora poskytovaná na podporu studia nebo určité činnosti
– Dvoutřetinová většina: většina, která je vyšší než dvě třetiny celkového počtu členů
– Návrh: navrhovaná změna nebo opatření
– Členská základna: skupina členů nebo organizací, které tvoří základnu nějakého sdružení nebo svazu
– Mistrovství světa: mezinárodní sportovní soutěž, ve které se utkávají nejlepší týmy z různých zemí
– Pracovní úvazek: doba, kterou osoba tráví prací nebo výkonem pracovních povinností
– Funkční období: doba, po kterou je osoba zvolena nebo jmenována do funkce
– Hlasování: proces, při kterém se vyjadřují preference nebo postoje prostřednictvím hlasování
– Pronájemné místo: placená pozice ve vedení organizace nebo společnosti
– Zástupci: osoby, které zastupují a vyjadřují zájmy určité skupiny nebo organizace