Ani Safaryan: From High School Star to International Success

Ani Safaryan has always been a standout on the soccer field. Her talent and confidence caught the attention of her coaches and teammates from a young age, and she quickly proved that she belonged on the varsity team. Now, as a high school senior, she has taken her skills to an international level.

Last week, Safaryan scored a dramatic winning goal for the Armenian women’s national team in a UEFA Euro-2025 Championship qualifying match against Bulgaria. The goal came in the 91st minute and secured Armenia’s first UEFA qualifying tournament win since 2011. Safaryan’s ability to control the ball and create space for herself on the field were on full display as she dribbled past defenders and scored the winning goal.

Safaryan’s success on the soccer field is not surprising to those who know her. Her hard work and determination have always been evident both on and off the field. She was recently announced as Red Hook’s valedictorian and has committed to play soccer at Colombia University. Additionally, Safaryan excels in music and has received all-state recognition for her talent with the clarinet and violin.

While Safaryan’s soccer skills have brought her success, she remains humble and grateful for the support she has received along the way. She credits her parents, coaches, and teammates for helping her reach this level of success. Safaryan’s parents immigrated to the United States from Armenia and Uzbekistan, and she proudly embraces her Armenian heritage.

As Safaryan continues to excel in both soccer and academics, she has set her sights on a future in medicine. She plans to major in Chemistry with a minor in Music, combining her passion for science with her love of music. Her chemistry teacher and soccer coach, Jason Pavlich, has been a mentor and source of inspiration for Safaryan throughout her journey.

Ani Safaryan’s success story is one of talent, hard work, and perseverance. From her humble beginnings attending soccer camps as a child, she has risen to become an international soccer star. As Safaryan continues to chase her dreams, she serves as an inspiration to young athletes everywhere.

Ani Safaryan vždy vynikala na fotbalovém hřišti. Její talent a sebejistota zaujaly trenéry i spoluhráče již od mládí a rychle dokázala, že patří mezi nejlepší hráče. Nyní, jako studentka posledního ročníku střední školy, své schopnosti uplatňuje na mezinárodní úrovni.

Minulý týden Safaryan vstřelila dramatický vítězný gól za arménský ženský národní tým ve kvalifikačním zápase na mistrovství Evropy v roce 2025 proti Bulharsku. Gól přišel v 91. minutě a zajistil Arménii její první vítězství od roku 2011 ve kvalifikaci UEFA. Safaryanovy schopnosti ovládat míč a vytvářet si prostor na hřišti byly plně viditelné, když se přes driblující obránce dostala a vstřelila vítězný gól.

Safaryanova úspěch na fotbalovém hřišti není překvapením pro ty, kdo ji znají. Její tvrdá práce a odhodlání byly vždy zjevné jak na hřišti, tak mimo něj. Nedávno byla ohlášena jako nejlepší studentka Red Hooku a zavázala se hrát fotbal na Kolumbijské univerzitě. Kromě toho se Safaryan vyniká v hudbě a získala uznání na celostátní úrovni pro svůj talent na klarinet a housle.

Zatímco Safaryanin fotbalový talent jí přinesl úspěch, zůstává pokorná a vděčná za podporu, kterou po cestě dostala. Za svůj úspěch vděčí svým rodičům, trenérům a spoluhráčům. Rodiče Safaryanové imigrovali do Spojených států z Arménie a Uzbekistánu a s hrdostí přijímá své arménské dědictví.

Ani Safaryan si dále nadále vede jak na fotbalovém hřišti, tak ve škole a zaměřuje se na budoucnost ve zdravotnictví. Plánuje studovat chemii s vedlejším oborem hudba, kombinující svou vášeň pro vědu s láskou ke hudbě. Jejím učitelem chemie a fotbalovým trenérem Jasonem Pavlichem je byl mentorem a zdrojem inspirace během jejího putování.

Příběh úspěchu Ani Safaryan je příběhem talentu, tvrdé práce a vytrvalosti. Od skromných začátků na fotbalových táborech jako dítě se vypracovala na mezinárodní fotbalovou hvězdu. Jak Safaryan pokračuje ve sledování svých snů, slouží jako inspirace pro mladé sportovce po celém světě.