Nový park v Quincy poctí námořníkům a dělníkům ze loděnic

Město Quincy, vedené starostou Thomasem Kochem, plánuje vložit 4 miliony dolarů do vytvoření nového parku a sportovních hřišť, které budou poctou námořníkům a dělníkům z loděnic. Tímto krokem by se rozšířila půl akrů velká Cleverly Court Field poblíž bývalé loděnice Fore River o další fotbalová hřiště. Na opačné straně města by byl postaven malý historický park s sochou “Lone Sailor” (Osamělý námořník) poblíž molu v Squantuamu Marina Bay.

Financování těchto projektů by mělo pocházet z 6% městského daňového poplatku z hotelů a motelů, a tak by to nemělo přímo zatížit místní daňové poplatníky. Návrh na financování byl jednomyslně schválen finančním výborem, který ho posunul na konečné hlasování do pléna zastupitelstva.

Cleverly Court Field je v současnosti domovem dvou fotbalových hřišť o rozměrech 30 x 50 stop, na kterých se konají mládežnické fotbalové zápasy. Ze čtyřmilionové částky by 2,5 milionu dolarů šlo na rozšíření těchto hřišť a parkoviště, které je slouží. V současnosti má Quincy podle oficiálních údajů města pět veřejných fotbalových/lausrossových hřišť.

Většina peněz by šla na odkoupení pozemku na adrese 570 South St., a na demolici samoobslužné myčky, která se na tomto pozemku nachází. Poté by se na tomto místě vytvořila rovná plocha pro další rozvoj, ale nejedná se přímo o přidání nových zařízení. Podle rozpočtu by 1,8 milionu dolarů šlo na odkoupení této nemovitosti, kterou nedávno ocenil odhadce na částku 684.400 dolarů. Vlastníkem pozemku je podnikatel Matthew J. Nicholls, který vlastní zahradní firmu v Braintree.

Quincy však počítá se širším rozvojem Cleverly Park. Město také pracuje na odkoupení sousedního pozemku o rozloze 1,82 acre od Massachusetts Water Resources Authority, který by se poté stal součástí rozšířeného parku.

Zbylých 1,5 milionu dolarů z celkových čtyř milionů by mělo finančně pokrýt vytvoření “Quincy Navy Park at Squantum” na Victory Road mezi restauracemi Port 305 a Siros v Marina Bay. Tento park by měl připomínat muže a ženy, kteří sloužili v námořnictvu nebo pracovali v jedné z loděnic v Quincy – Fore River a Victory Destroyer Plant. Centrální dominantou parku by měla být socha “Lone Sailor” námořnictva Spojených států. Park také bude obsahovat několik desek s názvy a jmény 11 významných občanů Quincy, kteří přinesli významné přínosy v námořnictvu. Mezi nimi jsou šesti admirálové, bývalý generální prokurátor Massachusetts a několik dalších občanů.

Celkové náklady na tyto dva projekty, včetně úroků, činí 5 761 268,50 dolarů. Tento rozpočet se však může ještě změnit v souvislosti s nákupem soukromého pozemku v Marina Bay, za který by město zaplatilo dalších 1,2 milionu dolarů licenčních poplatků.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Jaké jsou plány města Quincy na vytvoření nového parku a sportovních hřišť?
Město Quincy plánuje vložit 4 miliony dolarů do vytvoření nového parku a sportovních hřišť, které budou poctou námořníkům a dělníkům z loděnic. Rozšíří se Cleverly Court Field a vznikne nový historický park s sochou “Lone Sailor”.

2. Jaké zdroje budou použity k financování těchto projektů?
Financování těchto projektů by mělo pocházet z 6% městského daňového poplatku z hotelů a motelů. Tím se neměli přímo zatížit místní daňoví poplatníci.

3. Jaké jsou plány na rozšíření Cleverly Court Field?
Z čtyřmilionové částky budou 2,5 milionu dolarů použity na rozšíření dvou fotbalových hřišť a parkoviště, které slouží tomuto poli.

4. Jaké jsou plány na nový historický park?
Na adrese 570 South St. bude odkoupen pozemek a demolována samoobslužná myčka. Vznikne rovná plocha pro další rozvoj, který nezahrnuje přidání nových zařízení.

5. Kdo je vlastníkem pozemku na adrese 570 South St.?
Vlastníkem tohoto pozemku je podnikatel Matthew J. Nicholls, který vlastní zahradní firmu v Braintree.

6. Jaké jsou plány na Quincy Navy Park at Squantum?
Tento park bude vytvořen na Victory Road mezi restauracemi Port 305 a Siros v Marina Bay. Bude připomínat muže a ženy, kteří sloužili v námořnictvu nebo pracovali v loděnicích v Quincy – Fore River a Victory Destroyer Plant.

7. Jaké památky budou obsahovat tyto parky?
Quincy Navy Park at Squantum bude obsahovat sochu “Lone Sailor” a několik desek s názvy a jmény významných občanů Quincy, kteří přinesli přínosy v námořnictvu. Cleverly Court Field bude sloužit jako fotbalové hřiště pro mládežnické zápasy.

Související odkazy:

Oficiální stránka města Quincy
Profil starosty Thomasa Koche
Oddělení pro rekreaci města Quincy